Невидимото става видимо

Миналата година на летище Дълес имаше изложба за фотомикрография, специално предназначена да покаже клетките на увеличението на 50.000. Изображенията с размер на стената показват отделните участъци на мозъка, където се получават сигналите, като се започне с отделни косми във вътрешното ухо, които са отговорни за чувството за баланс. Изложбата предложи рядка и красива проницателност в един невидим свят и това ми напомни за важна част от ежедневието ни като християни: вярата.

Прочетохме в писмото до евреите, че вярата е твърда увереност в това, на което се надяваме, вяра във факти, които не се виждат (Schlachter 2000). Подобно на тези снимки, вярата показва нашата реакция на реалност, която не може просто да бъде възприета с нашите пет сетива. Вярата, че Бог съществува, идва от слушане и с помощта на Светия Дух става твърда вяра. Това, което чуваме за Божията природа и характер, видими в Исус Христос, ни кара да се доверим на него и неговите обещания, дори пълното им изпълнение да е все още в очакване. Доверието в Бога и неговото слово прави любовта към него ясно видима. Заедно ние ставаме носители на надеждата, която имаме в Божия суверенитет, която ще преодолее всяко зло с добро, което ще заличи всички сълзи и ще поправи всичко.

Първо, знаем, че един ден всяко коляно ще се огъне и всеки език ще изповяда, че Исус е Господ, но тогава знаем, че времето още не е дошло. Никой от нас никога не е виждал идващото Божие царство. Затова Бог очаква от нас да запазим вяра в оставащия преходен период: вяра или доверие в обещанията му, в неговата доброта, в неговата праведност и в любовта му към нас като негови деца. С вяра Му се покоряваме и чрез вяра можем да видим невидимото Божие царство.

Като вярваме в Божиите обещания и прилагаме ученията на Христос на практика чрез благодатта и силата на Святия Дух, ние можем да дадем живо свидетелство за Божието идващо царство тук и сега, просто чрез нашите действия, нашата реч и чрез нея как обичаме нашите човешки същества.

от Йосиф Ткач


PDFНевидимото става видимо