Примирение - какво е това?

Ние, проповедниците, имаме навика понякога да използваме термини, които много хора, особено нови християни или посетители, просто не разбират. След една проповед, която дадох наскоро, ми напомних за необходимостта да се определят термините, когато някой дойде при мен и ме помоли да обясня думата "помирение". Това е добър въпрос и ако човек има този въпрос, той може да е от значение за другите. Затова бих искал да посветя тази програма на библейската концепция за "помирение".

По време на голяма част от човешката история по-голямата част от хората са били в състояние на отчуждение от Бога. Имаме достатъчно доказателства в докладите за човешка неспособност да се разбираме, което е просто отражение на отчуждението от Бога.

Както писа апостол Павел в Колосяни 1,21-22: "Дори на вас, които някога сте били странни и враждебни към зли дела, той вече е примирен със смъртта на смъртното си тяло, за да ви постави свят, непорочен и непорочен пред лицето си . "

Бог никога не трябваше да се помири с нас, но трябваше да се примирим с Бога. Както казва Павел, отчуждението е в човешкия ум, а не в Божия ум. Божият отговор на човешкото отчуждение беше любовта. Бог дори ни обичаше, когато бяхме негови врагове.

Павел пише следното на църквата в Рим: "Защото, ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме още врагове, колко повече ще се спасим чрез Неговия живот, след като сме примирени" 5,10).
Павел ни казва, че това не спира дотук: "Но всички от Бога, който ни примири със Себе Си чрез Христос и ни даде служение, което проповядва помирение. Защото Бог беше в Христос и примири света със себе си и не очакваше техните грехове ... ”(2Kor 5,18-19).

Няколко стиха по-късно, Павел пише, че Бог в Христос примирил целия свят със себе си: „Защото се угоди на Бога, че в Него ще обитава всяка пълнота и че чрез Него е примирил всичко с Него, било на земята или на земята. Небето, което прави мир чрез Неговата кръв на Кръста ”(Kol 1,19-20).
Бог е примирил всички човешки същества чрез Исус, което означава, че никой не е изключен от любовта и силата на Бога. За всеки, който някога е живял, мястото е запазено на плочата на Божието пиршество. Но не всички са повярвали в Божието Слово за любов и прошка, не всички са приели новия си живот в Христос, са облечени в сватбените рокли, които Христос им е приготвил, и са заели мястото си на масата.

Затова става въпрос за служението на помирението - нашата работа е да разпространяваме добрата новина, че Бог вече е примирил света със Себе Си чрез кръвта на Христос и че това, което трябва да правят всички човешки същества Да повярваме на добрата новина, да се обърнем към Бога в покаяние, да вземем кръста си и да следваме Исус.

И какво чудесно послание е. Нека Бог да ни благослови всички в радостната му работа.

от Йосиф Ткач


PDFПримирение - какво е това?