Дайте най-лошото на господаря

Може да знаете стария химн, който започва с думите „Дайте най-доброто на Учителя, нищо друго, което да е достойно за Неговата любов”. Това е прекрасна памет и важна. Бог заслужава най-доброто, което можем да му дадем. Но когато мислим за това, Бог не само иска най-доброто от нас - той също ни моли да направим най-лошото.

В 1. Питър ХНУМХ се казва: Всичките ви притеснения хвърлят върху него; защото той се грижи за теб. Исус знае, че не винаги сме в най-добра форма. Дори ако сме били християни от години, все още имаме притеснения и проблеми. Все още правим грешки. Ние все още съгрешаваме. Дори ако пеем песен като „Дайте най-доброто на Учителя“, най-накрая даваме на Бога най-лошото.

Всички можем да се свържем помежду си в думите на апостол Павел в 7. Идентифицирайте главата на римляните: Защото зная, че нищо добро не живее в мен, тоест в плътта ми. Искам да, но не мога да върша доброто. Защото доброто, което искам, не правя това; но злото, което не искам, това правя. Но когато върша това, което не искам, не го правя, а греха, който обитава в мен (Рим 7,18-20).

Всички искаме да дадем най-доброто на Бога, но в крайна сметка му даваме най-лошото. И това е само въпросът. Бог познава нашите грехове и нашите неуспехи и Той ни прости всички в Исус Христос. Той иска да знаем, че ни обича и се грижи за нас. Исус ни казва: Ела при мен, всички, които са трудолюбиви и натоварени; Искам да ви освежа (Mt 11,28). Дайте на Бога своите притеснения - не са ви нужни. Дайте на Бог страховете си. Дайте му страх, гняв, омраза, огорчение, разочарование, дори греховете ви. Не е нужно да носим тежестта на тези неща и Бог не иска да ги пазим. Ние трябва да го дадем на Бога, защото Той иска да ни го отнеме и Той е единственият, който може да се отърве от него правилно. Дайте на Бог всичките си лоши навици. Дай му всичките си обиди, всичките си неморални мисли, всичките си пристрастявания. Дай му всичките си грехове и цялата си вина.

Защо? Защото Бог вече е платил за това. Това е негово и между другото не е добре за нас да ги пазим. Затова трябва да се освободим от най-лошото и да предадем всичко на Бога. Дайте цялата си вина на Бога, всички отрицателни неща, които не трябва да носим според Божията воля. Той те обича и иска да го извади от ръцете ти. Позволете му да има всичко.
Няма да съжалявате.

от Йосиф Ткач


PDFДайте най-лошото на господаря