По-добър начин

343 по-добър начинДъщеря ми наскоро ме попита: "Мамо, има ли наистина нещо повече от начин да се кожа котка"? Аз се засмях. Знаеше какво означава това, но наистина имаше истински въпрос за тази лоша котка. Обикновено има повече от един начин да се направи нещо. Когато става въпрос за правене на трудни неща, ние, американците, вярваме в "добрия стар американски гений". Тогава имаме клише: "Не е майка на изобретението". Ако първият опит се провали, човек се обезопасява и оставя друг.

Когато Исус преподаваше за себе си и за пътищата на Бога, той даваше на всички неща нова перспектива. Той им показа по-добър начин, начин на духа на закона, а не буквата (на закона). Той им показа пътя на любовта, вместо начина на съдене и осчетоводяване. Той им донесе по-добър начин.

Aber er kannte keinen Kompromiss hinsichtlich der Art und Weise, zur Errettung zu gelangen. Viele seiner Geschichten über die Unzulänglichkeit des Gesetzes wiesen darauf hin, dass es für manches eben nur einen einzigen Weg gibt. Der Weg zu Errettung ist allein der Weg durch Jesus – und nur Jesus. «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben,» sagte er in Johannes 14,6. Damit liess er keinen Zweifel darüber aufkommen, dass man nach keinem anderen Ausschau halten muss (Übersetzung: Neues Leben, 2002, durchweg).

Petrusus sagte zu Hannas, dem Hohenpriester, Kaiphas, Johannes, Alexander und weiteren Verwandten des Hohenpriesters, dass es keine Rettung gibt, ausser durch Jesus. "Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um gerettet zu werden" (Apostelg. 4,12).

Paulus wiederholt das in seinem Brief an Timotheus: "Denn es gibt nur einen Gott und einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen: Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist "(1Tim 2,5). Dennoch gibt es immer noch manche, die nach anderen Möglichkeiten und Alternativen suchen. «Was? Sie können mir nicht sagen, dass es nur einen Weg gibt. Ich möchte frei sein, meine eigene Entscheidung zu treffen!»

Много се опитват алтернативни религии. Особено популярни са източните посоки. Някои искат да имат духовен опит, но без структура на църква. Някои се обръщат към окултизма. И тогава има християни, които мислят, че трябва да отидат отвъд основата на вярата само в Христос. Това се нарича "Христос плюс".
Може би някои от простия акт на вяра, без да правят нищо за спасение, изглежда твърде лесен начин. Или твърде лесно. Или изглежда прекалено лесно да се измъкне като крадец на кръста, чиято обикновена молба към Исус да му се припомни беше дадена. Може ли криминалната история на престъпник, чиито позорни дела да изискват разпятието, да бъде погасена само от обикновена вяра до непознат, който висеше на кръста? Вярата на крадеца беше достатъчна за Исус. Без колебание той обеща на този човек цяла вечност в рая (Лука 23: 42-43).

Исус ни показва, че не е нужно да търсим алтернативи, варианти или други начини да оцветим пословичната котка. Всичко, което трябва да направим, е да изповядаме устно, че Исус е нашият Господ и от все сърце вярваме, че Бог Го е възкресил от мъртвите и ни е спасил (Римляни 10: 9).

от Тами Ткач


PDFПо-добър начин