Вселената

518 на ВселенатаКогато Алберт Айнщайн публикува своята обща теория на относителността в годината 1916, той променя света на науката завинаги. Едно от най-важните открития, които той формулира, се отнася до непрекъснатото разширяване на Вселената. Този удивителен факт не само ни напомня за величието на Вселената, но също и за изявлението на псалмиста: „Защото, колкото са небесата над земята, той позволява на Неговата благодат да надделее над онези, които Му се боят. Докато сутринът е от вечерта, той ни позволява да бъдем наши престъпления ”(Пс 103,11-12).

Да, Божията благодат е толкова невероятна поради жертвата на единствения Си Син, нашия Господ Исус. Фразата на псалмиста, "Далеч от изток от Запада", съзнателно изригва нашето въображение до голяма степен отвъд дори осезаемата вселена. Следователно никой не може да си представи степента на нашето спасение в Христос, особено що се отнася до това, което включва. Нашите грехове ни отделят от Бога. Но смъртта на Христос на кръста е променила всичко. Разликата между Бог и нас е затворена. Бог примири света със себе си в Христос.

Поканени сме да влезем в неговото общение като семейство, в съвършената връзка с Триединния Бог за цяла вечност. Той ни изпраща Святия Дух, който ни помага да се приближим до него и да поставим живота си под негова грижа, за да станем като Христос.

Следващия път, когато погледнете нощното небе, не забравяйте, че Божията благодат надминава всички измерения на Вселената и че дори най-дългите разстояния, които познаваме, са малки в сравнение със степента на неговата любов към нас.

от Йосиф Ткач


PDFВселената