Примирение - какво е това?

Ние, проповедниците, имаме навика понякога да използваме термини, които много хора, особено нови християни или посетители, просто не разбират. След една проповед, която дадох наскоро, ми напомних за необходимостта да се определят термините, когато някой дойде при мен и ме помоли да обясня думата "помирение". Това е добър въпрос и ако човек има този въпрос, той може да е от значение за другите. Затова бих искал да посветя тази програма на библейската концепция за "помирение".

По време на голяма част от човешката история по-голямата част от хората са били в състояние на отчуждение от Бога. Имаме достатъчно доказателства в докладите за човешка неспособност да се разбираме, което е просто отражение на отчуждението от Бога.

Както писа апостол Павел в Колосяни 1,21-22: "Дори на вас, които някога сте били странни и враждебни към зли дела, той вече е примирен със смъртта на смъртното си тяло, за да ви постави свят, непорочен и непорочен пред лицето си . "

Бог никога не трябваше да се помири с нас, но трябваше да се примирим с Бога. Както казва Павел, отчуждението е в човешкия ум, а не в Божия ум. Божият отговор на човешкото отчуждение беше любовта. Бог дори ни обичаше, когато бяхме негови врагове.

Павел пише следното в църквата в Рим: „Ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на неговия син, когато все още бяхме врагове, колко повече ще бъдем спасени от живота му сега, когато се примирим“ (Рим 5,10).
Павел ни казва, че не спира дотук: „Но целият Бог, който ни примири със себе си чрез Христос и ни даде службата, която проповядва помирение. Защото Бог беше в Христос и примири света със себе си и не преброи греховете им срещу тях ... " (2 Коринтяни 5,18: 19).

Няколко стиха по-късно Павел написа как Бог в Христос примири целия свят със себе си: „Защото беше доволно Бог, че цялото изобилие трябва да живее в него и чрез него той примири всичко със себе си, било то на земята или в Небето, като направи мир чрез кръвта си на кръста " (Колосяни 1,19: 20).
Бог е примирил всички човешки същества чрез Исус, което означава, че никой не е изключен от любовта и силата на Бога. За всеки, който някога е живял, мястото е запазено на плочата на Божието пиршество. Но не всички са повярвали в Божието Слово за любов и прошка, не всички са приели новия си живот в Христос, са облечени в сватбените рокли, които Христос им е приготвил, и са заели мястото си на масата.

Затова става въпрос за служението на помирението - нашата работа е да разпространяваме добрата новина, че Бог вече е примирил света със Себе Си чрез кръвта на Христос и че това, което трябва да правят всички човешки същества Да повярваме на добрата новина, да се обърнем към Бога в покаяние, да вземем кръста си и да следваме Исус.

И какво чудесно послание е. Нека Бог да ни благослови всички в радостната му работа.

от Йосиф Ткач


PDFПримирение - какво е това?