Кой е Никодим?

554 кой е nikodemus По време на земния си живот Исус привлича вниманието на много важни хора. Един от най-запомнените хора беше Никодим. Той беше член на Висшия съвет, група от водещи учени, които бяха разпнали Исус с участието на римляните. Никодим имаше много различни отношения с нашия Спасител - връзка, която го промени изцяло. Когато за пръв път се срещна с Исус, той настоя, че трябва да е през нощта. Защо? Защото той би имал много да губи, ако се види с човек, чието учение беше толкова диаметрално противоположно на учението на неговите колеги от съвета. Срамуваше се, че се вижда с него.

Малко по-късно виждаме Никодим, който се различаваше много от нощния посетител. Библията ни казва, че той не само е защитил Исус от колегите си съветници, но и че е един от двамата мъже, които след смъртта на Исус поиска лично Пилат за предаването на трупа. Разликата между Никодим преди и Никодим след срещата с Христос е буквално разлика между ден и нощ. Какво се беше променило? Е, това е същата трансформация, която се случва във всички нас, след като срещнем Исус и имаме връзка с него

Подобно на Никодим, много от нас се доверяваха само на духовното си благополучие. За съжаление, както призна Никодим, не сме много успешни с това. Като паднали хора, ние нямаме способността да се спасяваме. Но има надежда. Исус му обясни: «Бог не изпрати сина си в света, за да съди света, но светът беше спасен от него. Който вярва в него, няма да бъде съден » (Йоан 3,17: 18).
След като Никодим се срещна лично със Божия Син и му се довери да постигне вечен живот, той също знаеше, че с Христос той вече е непорочен и чист пред Бога. Нямаше нищо, от което трябваше да се срамува. Той беше научил това, което Исус му беше обявил - „Но който върши истината, идва на бял свят, така че да се види, че неговите дела са извършени в Бога“ (Йоан 3,21).

След като влезем в отношения с Исус, ние разменяме доверието в себе си за доверието в Исус, което ни освобождава да живеем благодатен живот. Както при Никодим, разликата може да бъде толкова голяма, колкото между деня и нощта.

от Йосиф Ткач