доверие

Вярата е в центъра на християнския живот. Вярата просто означава доверие. Ние можем напълно да се доверим на Исус в нашето спасение. Новият завет ясно ни казва, че ние не сме оправдани от нищо, което можем да направим, а просто като вярваме в Христос, Божия Син.

В римляните 3,28, апостол Павел пише:
Затова сега считаме, че човек върши правосъдие без закон, само чрез вяра.
 
Спасението изобщо не зависи от нас, а само от Христос. Когато се доверяваме на Бога, ние не трябва да се опитваме да скрием от Него част от живота си. Ние не се страхуваме от Бога, дори и да грешим. Вместо да се страхуваме, ние му вярваме, че никога няма да спре да ни обича, да ни помага и да ни помага да преодолеем греховете си. Ако вярваме в Бога, можем да се отдадем на пълна увереност, че той ще ни превърне в човека, когото искаме да бъде. Когато се доверяваме на Бога, откриваме, че Той е нашият най-висок приоритет, земята и същността на нашия живот. Както Павел каза на философите в Атина, ние живеем, тъкат и сме в Бог.

Той е по-важен за нас от всичко друго - по-ценно от притежанията, парите, времето, репутацията и дори този краен живот. Вярваме, че Бог знае кое е най-добро за нас и ние искаме да го зарадваме. Той е нашата отправна точка, нашата основа за смислен живот. Ние искаме да Му служим не от страх, а от любов - не от възмущение, а от радост от свободна воля. Вярваме в неговата преценка. Вярваме на Неговата дума и на Неговите пътища. Вярваме му, че ще ни даде ново сърце, ще ни направи все повече и повече като него, да ни накара да обичаме това, което той обича, и да оценим това, което той оценява. Вярваме му, че той винаги ни обича и никога не ни дава. Отново, никога не бихме могли да направим това сами. Исус е този, който прави това в нас и за нас, отвътре, чрез преобразуващата работа на Святия Дух. Ние, по собствена воля и цел на Бог, сме Негови любими деца, изкупени и купени от скъпоценната кръв на Исус.

В 1. Петър 1,18-20 пише апостол Петър:
Защото знаете, че не сте изкупени с преходно сребро или злато от напразната ви промяна в начина на отците, а с скъпоценната кръв на Христос като невинно и непорочно Агне. Той беше избран преди да бъде положена земята, но разкрита в края на времето заради вас.

Можем да поверяваме Бог не само на настоящето, но и на нашето минало и бъдеще. В Исус Христос нашият Небесен Отец изкупва целия ни живот. Като малко дете, безстрашно и доволно в ръцете на майка си, можем спокойно да почиваме в любовта на Отца, Сина и Святия Дух.

от Йосиф Ткач


PDFдоверие