Отказ от права (Отказ)

Отговорност за съдържанието

Въпреки че се стремим към актуалност, пълнота и точност на съдържанието на нашите страници, не можем да гарантираме това. Световната Божия Църква (WKG Switzerland) изключва всякаква отговорност за щети във връзка с използването на уебсайта и информацията, съдържаща се в нея. Изрично посочваме, че самото използване на уебсайта не създава никакви договорни отношения между WKG Switzerland и потребителя на уебсайта.

Отговорност за връзки

Нашият уебсайт съдържа линкове към уебсайтовете на трети страни (т.нар. Външни връзки). Този сайт е единствено отговорност и отговорност на съответния оператор. При поставянето на линковете WKG Швейцария провери чуждестранното съдържание, за да определи дали е възможно да съществуват нарушения на закона. По това време нямаше очевидни нарушения. WKG Switzerland обаче няма никакво влияние върху текущото и бъдещото оформление на съдържанието на тези външни уебсайтове. Прикачването на външни връзки не означава, че WKG Швейцария приема съдържанието зад линка от други оператори на уебсайтове. Това важи по-специално за връзките на тези външни уебсайтове, както и за цялото съдържание на тези страници, към които води рекламният материал (като текстови реклами, банери).

datenschutz

Подробна информация за обработката на лични данни на потребителите на уебсайтове е обяснена в политиката за поверителност на WKG Switzerland.

Авторско право

Съдържанието, съдържащо се на този уебсайт, е предмет на швейцарски авторски права. Всяко използване, размножаване, възпроизвеждане или възпроизвеждане на съдържанието на този уебсайт или части от него е забранено без съгласието на WKG Switzerland.

Правно действие на този отказ от отговорност

Ако отделните разпоредби или формулировки на това отхвърляне на отговорност са или станат неефективни, останалите разпоредби остават незасегнати в тяхното съдържание и валидност.

Aktualisierungen

Ние си запазваме правото да актуализираме отказа си по всяко време и да го адаптираме към всички нови законови изисквания.

Юли 2018


PDFПравна информация