Грех, а не отчаяние?

греховен и не унижен Изненадващо е, че в писмо до приятеля си Филип Меланхтон Мартин Лутер го увещава: "Бъди грешник и нека грехът да бъде силен, но по-силен от греха да бъдеш твоя вяра в Христос и да се радваш в Христос, че той е грехът, е преодолял смъртта и света.

На пръв поглед поканата изглежда невероятна. За да разберем напомнянето на Лутер, трябва да разгледаме по-отблизо контекста. Лутер не нарича грешниците желани. Напротив, той имаше предвид факта, че все още съгрешаваме, но той искаше да не се обезсърчаваме, защото трябваше да се страхуваме, че Бог ще оттегли благодатта ни от нас. Каквото и да сме правили, когато сме в Христос, благодатта винаги е по-силна от греха. Дори и да сме съгрешили 10.000 пъти на ден, нашите грехове са безсилни пред лицето на Божията непреодолима милост.

Това не означава, че няма значение дали живеем праведно. Павел веднага разбра какво ще му се случи и отговори на въпросите: „Какво да кажем сега? Да упорстваме в греха, за да може благодатта да стане още по-силна? отговори така: Това е далеч! Как трябва да искаме да живеем в греха, след като умряхме? » (Римляни 6,1-2).

Следвайки стъпките на Исус Христос, ние сме призовани да следваме примера на Христос, да обичаме Бога и ближния си. Докато живеем в този свят, трябва да живеем с проблема, който ще грешим. В тази ситуация ние не трябва да бъдем толкова погълнати от страх, че губим доверие в Божията вярност. Вместо това изповядваме греховете си пред Бога и още повече вярваме в Неговата благодат. Карл Барт веднъж каза така: Писанието ни забранява да приемаме греха по-сериозно или дори толкова сериозно, колкото и благодатта.

Всеки християнин е наясно, че грехът е лош. Въпреки това, много вярващи трябва да бъдат напомняни как да се справят с него, когато са съгрешили. Какъв е отговорът? Изповядайте греховете си без ограничения за Бога и искрено искайте прошка. Присъединете се с доверие към Трона на Благодатта и смело му се доверете, за да ви даде своята благодат и повече от достатъчно.

от Йосиф Ткач


PDFГрех, а не отчаяние?