Списание Focus Jesus 2018-02

03 фокус Исус 2018 02

ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ 2018


Пшеницата - Тони Пюнтенер

Исус първият - Майкъл Морисън

Спасението е Божият бизнес - Майкъл Морисън

Езеро или река - Тами Ткач

Исус е мъдрост в лице - Гордън Грийн

Котвата на живота - Йосиф Ткач

Идването на Господ - Норми Л. Шоаф

Живот в изобилие - Барбара Далгрен

Почивка в Исус - Пабло Науер