проповеди

139 проповядва

Може би се питат: "Какво е проповед?"
Най-простият отговор: реч. Един говори и много слушат. В тази реч древните текстове на Библията трябва да станат разбираеми. Това включва и отговора на въпроса: Какво общо има такъв стар текст с мен и моя живот? Всеки, който сериозно задава този въпрос, ще бъде изненадан колко актуална е Библията. Тази реч също иска да даде импулси, как нашият живот (с Бог) може да успее по-добре.

Как е това? Ето сравнение: Ако закупите техническо устройство днес, това е инструкция за употреба. Той обяснява как се работи с плоския екран или навигационното устройство. Без такова ръководство понякога изглежда доста старо. Животът е още по-сложен от всяко друго техническо устройство. Защо не си давате случайна помощ и предложения, за да работи по-добре?

Уикипедия дава следната дефиниция на проповедта:
Проповядването (лат. Praedicatio) е реч в контекста на религиозен празник, най-вече с религиозно съдържание. Проповедта има специално място в Новия завет и християнското богослужение. В християнската теология доктрината за проповядването се нарича хомилетика. На английски и френски, проповедта се нарича "проповед" (от лат. Sermo: Wechselrede, Gespräch, Vortrag).

Брайън Чапел пише в книгата си "Христово проповядване":
Всеки текст на Писанието трябва да бъде свързан с Божията благодат чрез Христос. Някои текстове подготвят за Исус, като представят спасителната нужда на човека. Други текстове пророкуват идването на Христос. Други пък отразяват аспектите на спасението в Христос. И все пак други текстове са последствията от спасението в Христос, а именно многобройните благословии чрез благодатта на Исус. Връзката с Христос е разпознаваема от гледна точка на Новия Завет.