Списание Focus Jesus 2020-02

03 фокус Исус 2020 02

АПРИЛ - ЮНИ 2020


Стъпка на вярата - Тони Пюнтенер

Христос възкръсна - Бари Робинсън

Аз съм съпругата на Пилат - Джойс Кетървуд

Надежда умира последна - Джеймс Хендерсън

От гъсеницата до пеперудата - Кристин Йоостен

Цялата картина на Исус - Нату Моти

Картонен талон за Царството Божие - Джеймс Хендерсън

Новото творение - Хилари Бък

Ново сърце - Йосиф Ткач

Духът на истината - Йосиф Ткач

Изкупен живот - Йосиф Ткач

Завет на прошката - Джеймс Хендерсън