Бог няма нищо против вас

045 Бог няма нищо против вас Един психолог на име Лорънс Колберг разработи подробен тест за измерване на зрелостта в областта на моралното разсъждение. Той стигна до заключението, че доброто поведение, за да се избегне наказанието, е най-ниската форма на мотивация да се прави това, което е правилно. Променяме ли просто поведението си, за да избегнем наказанието?

Така ли изглежда християнското покаяние? Дали християнството е само едно от многото средства за постигане на морално развитие? Много християни са склонни да вярват, че святостта е същото като безгрешието. Въпреки че това не е напълно погрешно, тази перспектива има един основен недостатък. Святостта не е отсъствието на нещо, а именно грях. Святост присъствието на нещо по-голямо, а именно участие в живота на Бога. С други думи, възможно е да отмием всичките си грехове, дори и да успеем (и това е голямо „ако“, тъй като никой никога не го е направил, освен Исус), все пак бихме пропуснали истински християнски живот.

Истинското покаяние не е, че ние се обръщаме от нещо, а че се обръщаме към Бога, който ни обича и който завинаги е длъжен да сподели с нас пълнотата, радостта и любовта на триединния живот на Отца, Сина и да споделят Святия Дух. Да се ​​обърнем към Бога е като да отворим очите си, да оставим светлината да свети, за да можем да видим истината на Божията любов-истина, която винаги е била там, но която не сме видели поради тъмнината на нашите умове.

Евангелието на Йоан описва Исус като светлина, която свети в тъмнината, светлината, която светът не може да разбере. Но когато се уповаваме на Исус, ние започваме да го виждаме като възлюбения син на Отца, нашия Изкупител и по-голям брат, който ни очиства от греха и ни поставя в правилна връзка с Бога. И ако наистина виждаме Исус като това, което Той е, ние започваме да виждаме себе си като онези, които сме - любимите Божии деца.

Исус каза, че е дошъл да ни даде любов и живот в изобилие. Евангелието не е просто нова или по-добра програма за промяна на поведението. Добрата вест е, че сме близо и скъпи за сърцето на Отца и че Исус Христос е живото доказателство за безмилостната цел да ни привлече в радостта от вечната любов, която Той има със Своя Син, Исус Христос и със Святия Духът се споделя. Който и да сте, Бог е за вас, а не против вас. Нека отвори очите ви за любовта си.

от Джоузеф Ткак