Отделяне на пшеница от плява

609 отделете житото от плявата Chaff е черупката от външната страна на зърното, която трябва да бъде отделена, за да може да се използва зърното. Обикновено се счита за отпадъчен продукт. Зърното се смила, за да се отстранят люспите. В дните преди механизацията зърната с плявата се отделяха едно от друго, като многократно ги хвърляха във въздуха, докато вятърът не издуха плявата.

Плитката се използва и като метафора за неща, които са безполезни и трябва да бъдат премахнати. Старият Завет предупреждава, като сравнява безбожните с плява, които се издуха. „Но нечестивите не са такива, а като плява, разпръсната от вятъра“ (Псалм 1,4).

«Кръщавам те с вода до автобуса; но това идва след мен (Исус) е по-силен от мен и не си струва да нося обувките му; той ще те кръсти със Светия Дух и с огън. Той има лопата в ръка и ще отдели житото от плявата и ще събере житото си в плевнята; но той ще изгори плявата с незаличим огън » (Матей 3,11-12).

Йоан Кръстител потвърждава, че Исус е съдията, който има силата да отделя житото от плявата. Ще дойде време на съд, когато хората застанат пред Божия престол. Ще сложи доброто в плевнята си, лошото ще бъде изгорено като плява.

Това изявление ви плаши ли или е облекчение? По времето, когато Исус живееше на земята, всички, които отхвърлиха Исус, трябваше да се считат за плява. По време на съд ще има хора, които решат да не приемат Исус за свой Спасител.

Ако го погледнем от гледна точка на християнин, със сигурност ще се насладите на това твърдение. Получихме благодат в Исус. В него ние сме осиновените Божии деца и не се страхуваме да бъдат отхвърлени. Вече не сме безбожни, защото се явяваме в Христос пред нашия Отец и сме очистени от греховете си. В момента духът ни кара да премахнем плявата си, обвивката на старите си начини на мислене и действие. В момента се преработваме. В този живот обаче никога няма да имаме пълна свобода от нашия „старец“. Когато стоим пред нашия Спасител, времето, когато сме свободни от всичко вътре в себе си, противоречи на Бога. Бог ще довърши работата, която Той започна във всеки от нас. Ние стоим перфектно пред трона му. Вече принадлежите на житото, което е в плевнята му!

от Хилари Бък