Вяра - виж невидимото

533 вярвам на невидимото виждане Остават още няколко седмици, преди да отпразнуваме смъртта и възкресението на Исус. Две неща се случиха с нас, когато Исус умря и беше възкресен. Първият е, че умряхме с него. Второто нещо е, че бяхме възпитани с него.

Der Apostel Paulus drückt es so aus: «Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit» (Kolosser 3,1-4).

Когато Христос умря на кръста за нашите грехове, цялото човечество е умряло там, включително и вие и аз, в духовен смисъл. Христос умря като наш представител на наше място. Но не само като наш заместник, той умря и се изправи като наш представител [представител] от мъртвите. Това означава, че когато той умря и беше възкресен, ние умряхме с него и бяхме възкресени с него. Това означава, че Отец приема нас въз основа на това, което сме в Христос, Неговия възлюбен Син. Исус ни представя пред Отца във всичко, което правим, така че вече не ние го правим, а Христос в нас. В Исус бяхме освободени от силата на греха и неговото наказание. И в Исус ние имаме нов живот в Него и Отец чрез Святия Дух. Библията го нарича новородено или отгоре. Ние сме родени от горе чрез силата на Святия Дух да живеем пълноценен живот в ново духовно измерение.

Според стиха, които сме прочели, както и няколко други стиха, ние живеем с Христос в небесно царство. Старият аз умря и нов живот се оживи. Сега те са ново творение в Христос. Вълнуващата истина да бъдеш ново творение в Христос е, че сега сме идентифицирани с него и той с нас. Никога не трябва да се считаме за отделни, далеч от Христос. Нашият живот е скрит с Христос в Бога. Ние сме напълно идентифицирани с Христос. Животът ни е в него. Той е нашият живот. Ние сме едно с него. Ние живеем в него. Ние не сме просто земни жители; ние също сме жители на небето. Обичам да го описвам като живеещ в две часови зони - временни, физически и вечни, небесни часови зони. Лесно е да се каже това. По-трудно е да ги видиш. Но те са верни, въпреки че се борим с всички ежедневни проблеми, пред които сме изправени.

Paulus fordert uns auf, nicht auf das Sichtbare zu sehen, sondern uns auf das Unsichtbare zu konzentrieren: «Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äusserer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig» (2. Korinther 4,16-18).

Точно това е смисълът. Това е същността на вярата. Виждайки тази нова реалност за това кои сте в Христос, вие променяте цялото си мислене, включително това, през което минавате. Когато виждате Исус да живее във вас, това прави огромна разлика в това как можете да се справите с делата на настоящия живот.

от Йосиф Ткач