Наследник на списанието 2017-04

03 успява 2017 04

Успешно издание Октомври - декември 2017

Исус е пътят

С търпение да работим - от Джоузеф Ткач

Той се грижи за нея - от Тами Ткач

Решете да се усмихнете - от Барбара Далгрен

Божиите отношения с неговия народ - от Майкъл Морисън

Матей ХНУМХ: Проповедта на планината - от Майкъл Морисън

Самоограничение - от Гордън Грийн