Списание Focus Jesus 2019-03

03 фокус Исус 2019 03

ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ 2019


Топла връзка - Тони Пюнтенер

Общност с Бога - Йосиф Ткач

Истинската църква - Ханес Заугг

Исус ви знае точно - Тами Ткач

Източник на жива вода - Оуен Висаги

Грейс, най-добрият учител - Takalani Musekwa

Голяма крачка за човечеството - Ирен Уилсън

Съблазняване на богатството - Джоузеф Ткач

Език на тялото - Бари Робинсън

Да бъдеш с Исус - Кати Деддо