Наследник на списанието 2016-04

 

03 успява 2016 04          

Успешно издание Октомври - декември 2016

промяна на перспективата


Колко удивителна е любовта на Бога - от Джозеф Ткач

Има ли втори шанс пред Бога? - от Johannes Maree

Загуби - от Тами Ткач

От другата страна на монетата - от Боб Клинсмит

Решавайки да погледнем към Бога - от Барбара Далгрен

Божията благодат - твърде добра, за да е истина? - от Джоузеф Ткак

Мините на цар Соломон - част 19 - от Гордън Грийн