Голяма стъпка за човечеството

547 е голяма стъпка за човечествотоНа 21. Юли 1969 остави астронавта Нийл Армстронг базовото превозно средство и влезе в луната. Неговите думи бяха: "Това е малка стъпка за един човек, голяма стъпка за човечеството." Това беше монументален исторически момент за цялото човечество - човекът беше на Луната за първи път.

Не искам да отвличам вниманието от невероятното научно постижение на НАСА, но все още се чудя: какво ни помогнаха тези исторически стъпки на Луната? Думите на Армстронг все още звучат днес - както преди, но как ходенето му по луната решаваше проблемите ни? Все още имаме война, кръвопролития, глад и болести, увеличавайки екологичните катастрофи поради глобалното затопляне.

Като християнин, мога да кажа с пълно убеждение, че най-историческите стъпки на всички времена, които наистина представляват "гигантските стъпки за човечеството", са стъпките на Исус, които той е взел от гроба си преди 2000 години. Павел описва необходимостта от тези стъпки в новия живот на Исус: „Ако Христос не е възкръснал, вашата вяра е илюзия; вината, която си натоварила върху греховете си, все още е върху теб ”(1, Kor 15,17)

За разлика от преди 50, световните медии отсъстваха, нямаше световно покритие, не се предаваше по телевизията или записваше. Бог не се нуждае от човек, за да направи изявление. Исус Христос беше възкресен в безмълвното време, когато светът беше заспал.

Стъпките на Исус бяха наистина за цялото човечество, за всички хора. Неговото възкресение обяснява поражението на смъртта. Не може да има по-голям скок за човечеството от победата над смъртта. Неговите стъпки гарантираха на децата му прошка на греха и вечен живот. Тези стъпки, които се издигнаха, бяха и със сигурност са най-важните в човешката история. Гигантски скок от греха и смъртта към вечния живот. „Ние знаем, че Христос няма да умре, след като възкръсна от мъртвите; смъртта няма власт над нея »(Rom 6,9 GNÜ).
Този човек можеше да ходи по луната беше невероятно постижение. Но когато Бог умря чрез Исус на кръст за нашите грехове и грешници, а след това отново да възкръсне и да ходи в градината, беше най-важната стъпка за човечеството.

от Айрин Уилсън