Голяма стъпка за човечеството

547 е голяма стъпка за човечествотоАмос 21 юли 1969 г. астронавтът Нийл Армстронг напусна базовото превозно средство и влезе на Луната. Думите му бяха: „Това е малка стъпка за човек, голяма стъпка за човечеството“. Това беше монументален исторически момент за цялото човечество - човекът беше на Луната за първи път Малахи.

Не искам да отвличам вниманието от невероятното научно постижение на НАСА, но все още се чудя: какво ни помогнаха тези исторически стъпки на Луната? Думите на Армстронг все още звучат днес - както преди, но как ходенето му по луната решаваше проблемите ни? Все още имаме война, кръвопролития, глад и болести, увеличавайки екологичните катастрофи поради глобалното затопляне.

Като християнин мога да кажа с пълна убеденост, че най-историческите стъпки на всички времена, които наистина представляваха „гигантските стъпки за човечеството“, бяха стъпките, които Исус направи от гроба си преди 2000 години. Павел описва необходимостта от тези стъпки в новия живот на Исус: «Ако Христос не е възкръснал, вашата вяра е илюзия; вината, която сте натоварили върху себе си чрез греховете си, все още е върху вас »(1 Коринтяни 15,17).

За разлика от преди 50, световните медии отсъстваха, нямаше световно покритие, не се предаваше по телевизията или записваше. Бог не се нуждае от човек, за да направи изявление. Исус Христос беше възкресен в безмълвното време, когато светът беше заспал.

Стъпките на Исус бяха наистина за цялото човечество, за всички хора. Неговото възкресение обясни поражението на смъртта. Не може да има по-голям скок за човечеството от побеждаването на смъртта. Неговите стъпки гарантират на децата му прошка на греха и вечен живот. Тези стъпки като възкръснали бяха и със сигурност са най-решителните в цялата човешка история. Гигантски скок от греха и смъртта към вечния живот. «Знаем, че Христос, след като възкръсна от мъртвите, вече няма да умре; смъртта няма власт над него »(Римляни 6,9 Превод от Нова Женева).

Този човек можеше да ходи по луната беше невероятно постижение. Но когато Бог умря чрез Исус на кръст за нашите грехове и грешници, а след това отново да възкръсне и да ходи в градината, беше най-важната стъпка за човечеството.

от Айрин Уилсън