Божията мъдрост

Божията мъдрост В Новия Завет има забележителен стих, в който апостол Павел говори за Христовия кръст като за глупост за гърците и неудобство за евреите (1 Коринтяни 1,23) , Лесно е да се разбере защо той прави това изявление. В крайна сметка, според гърците, изтънчеността, философията и образованието бяха възвишен стремеж. Как може един разпнат човек изобщо да предаде знание?

За еврейския ум това беше вик и желание да бъдат свободни. В своята история те са били атакувани от множество сили и често са били унижавани от окупационните сили. Независимо дали става дума за асирийците, вавилонците или римляните, Йерусалим е бил многократно ограбван и жителите му са били бездомен. Какво би искал евреин повече от някой, който да се погрижи за него и да удари врага? Как може един Месия, който беше разпнат, да има някаква помощ?

Кръстът беше глупост за гърците. За евреите това беше неудобство, спънка. Какво има за Христовия кръст, тъй като той решително се противопоставяше на всичко, което се радваше на властта? Разпятието беше унизително, срамно. Това беше толкова унизително, че римляните, които бяха толкова специализирани в изкуството на изтезанията, гарантираха на собствените си граждани, че римлянин никога няма да бъде разпнат. Тя не само беше унизителна, но и болезнена. Всъщност английската дума изпитваща (агонизиращо) идва от две латински думи: „ex cruciatus“ или „от кръста“. Разпятието беше типичната дума за мъките.

Това не ни ли прави пауза? Запомни - унижение и мъчение Това е начинът, по който Исус избра да разпространи Своята спасителна ръка към нас. Виждате, това, което наричаме грях, но трагично тривиализиращо, разрушава достойнството, за което сме били създадени. Тя носи унижение на нашето същество и болка за нашето съществуване. Тя ни отделя от Бога.

На Великия петък, преди две хиляди години, Исус пое най-крайното унижение и най-голямата болка, за да ни върне към достойнството на връзката с Бога и към изцелението на душата ни. Ще помниш ли, че това беше направено за теб и ще приемеш ли неговия дар?

Тогава ще откриете, че грехът е безумие. Нашата най-голяма слабост не е враг отвън, а враг отвътре. Нашата собствена слаба воля ни кара да се спънем. Но Исус Христос ни освобождава от глупостта на греха и от слабостта на себе си.

Това е истинската причина, поради която апостолът продължава да проповядва, че проповядва разпнатия Исус Христос, който е Божията сила и Божията мъдрост. Елате на кръста и открийте неговата сила и мъдрост.

от Рави Захариас


PDFБожията мъдрост