Защо да се молите, когато Бог знае всичко?

359 защо се моли, когато Бог знае всичко „Когато се молите, не трябва да свързвате празни думи като езичниците, които не познават Бога. Те мислят, че ще бъдат чути, ако кажат много думи. Не го правете като тях, защото баща ви знае от какво се нуждаете, и да преди да го попиташ " (Матей 6,7: 8 Нов Женевен превод).

Някой веднъж попита: "Защо да се моля на Бог, когато Той знае всичко?" Исус направи гореспоменатото обяснение като въведение в Господната молитва. Бог знае всичко. Умът му е навсякъде. Ако продължаваме да искаме неща от Бога, това не означава, че Той слуша по-добре. Молитвата не се състои в получаване на Божието внимание. Вече имаме неговото внимание. Баща ни знае всичко за нас. Христос казва, че знае нашите мисли, нужди и желания.

Така че защо да се молим? Като баща искам децата ми да ми кажат, когато открият нещо за първи път, въпреки че вече знам всички подробности. Искам децата ми да ми кажат дали са щастливи от нещо, въпреки че виждам вълнението им. Искам да споделя мечтата ти за живота, дори ако мога да предположа какъв ще бъде той. Като човешки баща, аз съм просто сянка на реалността на Бог Отец. Колко повече Бог иска да сподели в нашите идеи и надежди!

Чували ли сте за мъжа, който попитал приятел-християнин защо се моли? Уж богът ви знае истината и вероятно всички подробности? Християнинът отговори: Да, той я познава. Но той не е запознат с моята версия на истината и с моето виждане за детайлите. Бог иска нашето мнение и нашите възгледи. Той иска да бъде част от нашия живот и молитвата е част от тази грижа.

от Джеймс Хендерсън